Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
07/06/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 02 юни 2017 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 07 юни 2017 г. бе обсъден законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 02 юни 2017 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи и комисар Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“
  Законопроектът бе представен от народния представител Станислав Иванов, който заяви, че основната цел на предложените промени е постигането на превантивен и възпиращ ефект върху всички водачи на моторни превозни средства (МПС), участващи в движението по отношение спазване на ограниченията на скоростта. В тази посока е отпадането на точка 8 от член 165, ал. 2, което от своя страна води до премахването на пътен знак Е24, в случаите когато се извършва контрол с автоматизирани технически средства или системи (АТСС).
  Според вносителите, когато водачите биват уведомявани чрез поставянето на знак пред полицейския автомобил, оборудван с АТСС, те намаляват скоростта само в зоната на знака и след това продължават движението си с превишена скорост. По този начин се губи възпитателният ефект върху всички водачи на МПС, като по този начин развиват чувство за безнаказаност. Бе отбелязан и факта, че през последните години като основна причина за настъпване на тежки ПТП с пострадали и убити, според статистиката на МВР, е движението с несъобразена или превишена скорост.
  С изменението на друга разпоредба от закона се предвижда при изпълнение на функциите си, определените от министъра на вътрешните работи служби да имат право да извършват контрол по спазване на правилата за движението по пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, като контролът ще се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане.
  Предлага се по-тежка мярка за собствениците, чиито автомобили са управлявани от лица, които не притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство да управляват МПС, което не е тяхна собственост. Предложението в тази посока е свързано с прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление - за срок от 6 месеца до една година.
  По време на дебатите по законопроекта членовете на комисията се обединиха около мнението за необходимостта от така предложените промени.

  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 21 гласа “ЗА” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 02 юни 2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума