Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
05/07/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15 юни 2017 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 05 юли 2017 г. бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15 юни 2017 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи и комисар Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“
  Законопроектът бе представен от народният представител Росен Живков, който подчерта, че изготвянето му е във връзка с необходимостта от разработване на нов нормативен акт по смисъла на чл. 174, ал. 4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), регламентиращ реда по който се установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на МПС. Друга основна цел, която се постига с проекта, според вносителите, е синхронизирането на нормативната база у нас по отношение установяване на употребата на алкохол и наркотични вещества от водачи на МПС, а именно с разпоредбата на чл. 343б от Наказателния кодекс на Република България. Съгласно която, съставът на посоченото престъпление се изпълнява за лице, което управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози. По този начин е заложен нулевия толеранс в нашето законодателство относно управлението на МПС след употреба на наркотично вещество. В мотивите към законопроекта е посочено, че в този случай, изследването на водача цели да установи единствено употребата на наркотично вещество (или аналог), без отношение към реализирания ефект по отношение на водача - като вид и степен на изява.
  Подобна нормативна уредба е възприета в повечето страни от Европейския съюз, доколкото, за разлика от употребата на алкохол, при употребата на наркотични вещества - видът и проявата на ефекта са строго индивидуални и не съществува общоприета зависимост между концентрация на наркотичното вещество (в кръвта) и реализиран (като вид и степен на изява) ефект.
  От вносителите на законопроекта бе изказано мнение, че в сега действащото законодателство е налице противоречие между Наказателния кодекс и Закона за движението по пътищата, свързано с разликата в смисъла на употребените понятия „под въздействие на"(ЗДвП) и „след употреба на" (НК). Посоченото противоречие се превръща в предпоставка за създаване на редица проблеми и недоразумения при прилагането на закона, включително за оспорването на категорично доказана употреба на наркотични вещества от водачи на МПС и освобождаването им от наказателна отговорност.
  Пример за сериозността на възникналия проблем е и наличието на различни по смисъл тълкувателни решения на ВКС, произлезли от посочените разлики в понятията.
  По законопроекта са постъпили становища от Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието и Министерство на здравеопазването. В тях се изразява принципна подкрепа на законопроекта, като са посочени и предложения за редакция по определени текстове от него.
  По време на дебатите по законопроекта се изказаха народните представители: Георги Свиленски, Станислав Иванов, Спас Панчев и Александър Паунов.
  От представителите на Министерство на вътрешните работи изказаха мнение, че предлаганите промени на закона са уместни. По този начин ще се уеднакви терминологията в Закона за движението по пътищата с тази в Наказателния кодекс. Същевременно направиха и предложение за прецизиране на разпоредбата на чл. 125, т. 5.
  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 11 гласа “ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 9 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15 юни 2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума