Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
11/05/2018 първо гласуване

  Относно: Проект на решение по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия, № 854-02-24, внесен от народните представители Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Мустафа Карадайъ, Валентин Касабов и Гергана Стефанова на 10 май 2018 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 11 май 2018 г. бе обсъден Проект на решение по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия, № 854-02-24, внесен от народните представители Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Мустафа Карадайъ, Валентин Касабов и Гергана Стефанова на 10 май 2018 г.

  Предложеният проект на решение предвижда Народното събрание да възложи на Министерския съвет да обсъди законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия и да приеме недвусмислена позиция в подкрепа на исканията на българските превозвачи и в защита на техните и тези на българските граждани права и интереси.
  С предложеното проекторешение се отчита високия принос на транспортния сектор за икономическия ръст в Европейския съюз и България, както и мобилността на всички пряко заети в международния превоз на товари в Европейския съюз.
  В проекта за решение е посочено, че с оглед на изключителната мобилност на работната ръка в сектора, включването на международния транспорт и каботажа в обхвата на законодателството за „командированите работници“ не е обосновано и би имало силно негативно влияние върху транспортния сектор в Централна и Източна Европа. Прилагането на такъв тип законодателство за международните шофьори ще натовари диспропорционално както транспортните оператори, така и държавите членки. Голяма част от малките и средни предприятия ще бъдат изтласкани и пазарът ще бъде резервиран само за големите и крупни превозвачи. Целта на европейското законодателство в тази сфера е да позволи на транспортните оператори да се конкурират при равни условия, да се търсят механизми за приспособяване, а не да се налагат трудноизпълними изисквания, които да ограничат растежа на този икономически отрасъл.
  Друго съществено опасение е задължението за ползване на редовната седмична почивка извън борда на превозното средство, което от своя страна ще принуди шофьорите да оставят товара си, за който са лично отговорни и ще им коства допълнителни разходи за застраховки и за престой в хотел.
  Изискването за завръщане на водача „у дома“ на всеки три седмици също би поставило превозвачите пред сериозно предизвикателство. Предприятията ще бъдат принудени да предоставят допълнителен транспорт на служителите си, за да се върнат в страната, което би довело до сериозни финансови разходи и намаляване на гъвкавостта на разпределението на работните часове и часовете за почивка.
  В позициите си относно пакета за Мобилност транспортните браншови организации изразяват своите опасенията за възможността от необосновано нарастване на разходите на българските превозвачи в резултат на предложенията по пакета за мобилност в Европейския съюз.
  Членовете на комисията се обединиха около мнението, че функционирането на Европейския пазар не би следвало да е обвързано с рестриктивни правила, които не отчитат спецификите на транспортния сектор и ограничават свободното движение на стоки и хора.


  След проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 18 гласа “ЗА” предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия, № 854-02-24, внесен от народните представители Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Мустафа Карадайъ, Валентин Касабов и Гергана Стефанова на 10 май 2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума