Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
02/07/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София, № 002-02-8, внесен от Министерски съвет на 19 юни 2020 г.
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в гр. Александруполис, Република Гърция, № 002-02-9, внесен от Министерски съвет на 19 юни 2020г.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума