Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
11/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Изслушване на г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Представяне на приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 702-01-21, внесен от Министерски съвет на 29 септември 2017 г. – първо гласуване.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума