Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
31/05/2019, 10:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Пристанище Видин“ ЕООД - Видин, № 902-03-13, внесен от Министерския съвет на 20.05.2019 г.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума