Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
13/09/2018

  Годишната работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., въз основа на работната програма на Европейската комисия за 2018 г.
  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ
  Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН


  С Т А Н О В И Щ Е
  На редовно заседание, проведено на 13 септември 2018 г., Комисията по културата и медиите обсъди Годишната работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., въз основа на работната програма на Европейската комисия за 2018 г.
  След проведените разисквания Комисията по културата и медиите със 17 гласа „за”, 0 „против” и 0„въздържал се” намира, че в кръга на компетентността на Комисията не попадат подлежащи на наблюдение и контрол актове на европейските институции за 2018 г., поради което не предлага проекти за включване в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума