Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
26/09/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода 1.01.2017 г. до 30.09.2019 г., № 954-02-89, внесен от Даниела Дариткова, Александър Ненков и Красимир Ципов на 20.09.2019 г.

2. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографична копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам, № 902-02-25, внесен от Министерски съвет на 19.09.2019 г.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума