Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
21/05/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 002-01-8, внесен от Министерски съвет на 28.01.2020 г. (второ гласуване).

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 054-01-42, внесен от Боряна Георгиева и Полина Цанкова-Христова на 15.05.2020 г.

3. Законопроект за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 054-01-43, внесен от Красимир Ципов и гр.н.п. на 15.05.2020 г.

4. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г., № 030-00-2, внесен от СЕМ на 31.03.2020 г.

5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума