Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
18/07/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора, № 902-01-36, внесен от Министерски съвет на 08.07.2019 г.

2. Проект на График за приемна на граждани за периода м.септември – м.декември 2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума