Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
07/02/2019 първо гласуване

  Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  ЧРЕЗ
  Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

  ДО
  Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  СТАНОВИЩЕ

  ОТНОСНО: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 07 февруари 2019 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледа Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.
  При обсъжданията народните представители взеха предвид и Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. Членовете на комисията изразиха подкрепата си за внесената от Министерския съвет Годишна програма за участие на Република България в процеса на взeмане на решения на Европейския съюз за 2019 г. и я приеха за сведение.
  Комисията по вероизповеданията и правата на човека няма предложение за включване на подлежащи на наблюдение и контрол актове на европейските институции в Годишната работна програма на Народното събрание за 2019 г.
  Становището бе прието със 7 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”.

  Председател на Комисията по вероизповеданията
  и правата на човека:

  Красимир Велчев
  Форма за търсене
  Ключова дума