Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
27/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за омбудсман, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите за омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума