Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
28/05/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2019 г. №020-00-7, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 27.03.2020 г.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума