Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
02/07/2020, 11:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник - омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник - омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума