Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
24/02/2020, 10:30
Изнесено заседание, зала област Пловдив
1.Разглеждане и обсъждане на Доклада на ГРЕКО за България от Четвъртия кръг на оценка на тема „Превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите“
2.Обсъждане подписването на меморандум за сътрудничество за развитие на инициативата Академия „Антикорупция“ между КБККИПЕ, УНСС, КПКОНПИ и Омбудсмана на Република България.
3.Разни
Форма за търсене
Ключова дума