Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
05/03/2020, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Провеждане на изслушване във връзка със сигнал с вх. №ККИПЕ-953-22-248 от 29.11.2019 г.
2.Провеждане на изслушване във връзка със сигнал с вх. №ККИПЕ-953-22-249 от 06.12.2019 г.
3.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
4.Разни

Заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации.
Форма за търсене
Ключова дума