Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
21/05/2020, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Представяне, обсъждане и гласуване на Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г., с вх. №020-00-6, внесен на 26.03.2020 г. от КПКОНПИ.
2.Разни
Форма за търсене
Ключова дума