Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
04/06/2020, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Огледална
1.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
2.Разглеждане и обсъждане на Доклада за извършен последващ анализ на въздействието на закони, преминали съгласувателна процедура по ЗПКОНПИ, изготвен от дирекция „Превенция на корупцията“ в КПКОНПИ.
3.Разни
Форма за търсене
Ключова дума