Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
18/06/2020, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Огледална
1.Разглеждане на постъпило заявление с вх.№054-00-40 от 10.06.2020г.
2.Запознаване с Решение на КПКОНПИ относно извършен Анализ на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество с цел установяване на индикации за корупционни рискове и предложения за антикорупционни мерки на основание на ЗПКОНПИ.
3.Разни
Форма за търсене
Ключова дума