Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
05/06/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерски съвет на 16.05.2019 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 953-18-11/11.06.2019 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерски съвет на 16.05.2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 5 юни 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерски съвет на 16.05.2019 г. Законопроектът беше представен от г-жа Деница Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

  На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение, подписано на 8 април 2019 г.

  Вносителите посочват, че проектът на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие е одобрен с Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет на 27 март 2019 г., като министърът на регионалното развитие и благоустройството е упълномощен да води преговори и да го подпише при условие за последваща ратификация. Споразумението е подписано на 8 април 2019 г.

  В мотивите по законопроекта се посочва, че целта му е да осигури основа за сътрудничество с Международната банка за възстановяване и развитие в областта на регионалната политика и за подкрепа в процеса на програмиране на новата оперативна програма за регионално развитие за следващия програмен период с цел използване на опита и експертизата на банката в страните от Европейския съюз и намиране на добри работещи решения, които да бъдат приложени занапред.

  Очаква се чрез подкрепата от Международната банка за възстановяване и развитие, Министерството на регионалното развитие и благоустройството да бъде по-добре подготвено за следващия програмен период 2021-2027 г.

  Споразумението предвижда Международната банка за възстановяване и развитие да окаже възмездна консултантска помощ в подкрепа на процеса на програмиране на новия програмен период с продължителност до края на декември 2020 г.
  Обхватът на проекта с Международната банка за възстановяване и развитие следва да се съсредоточи върху подпомагането на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в структурирането и функционирането на основните звена, отговорни за изпълнението на регионалната политика за следващия програмен период, както и да подкрепи техния административен капацитет.

  Очакваните резултати от изпълнението на споразумението следва да допринесат и за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г., както и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021-2030 г.

  В последвалата дискусия г-н Петър Петров, заместник-председател на КЕВКЕФ, изрази своята подкрепа за законопроекта и поздрави вносителите. Г-н Кристиан Вигенин, председател на КЕВКЕФ, подчерта, че според него администрацията в Министерството на регионалното развитие има достатъчен капацитет и би се справила без консултантските услуги от страна на Международната банка за възстановяване и развитие в процеса на програмиране на оперативната програма в следващия програмен период. Той изрази своите резерви по отношение на споразумението и подчерта, че се въздържа от приемането му, тъй като подобен разход за консултантски услуги не е оправдан. Г-жа Николова обясни, че споразумението е стъпка в процеса на децентрализация, към която държавата се стреми от доста години, и ще допринесе за постигането на по-добри резултати на местно и регионално ниво.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 4 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерски съвет на 16.05.2019 г.


  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума