Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
01/11/2017 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, № 702-02-11, внесен от Министерски съвет на 20 октомври 2017 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 753-18-18/08.11.2017 г.


  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, № 702-02-11, внесен от Министерски съвет на 20.10.2017

  На свое редовно заседание, проведено на 01 ноември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, № 702-02-11, внесен от Министерски съвет на 20.10.2017. Законопроектът беше представен от г-н Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи, също така на заседанието присъства и Чавдар Жечeв - директор на дирекция „Америка“ в Министерството на външните работи.

  I. Настоящият законопроект има за цел засилване и заздравяване на връзките между Европейския съюз и Централна Америка, стратегическото асоцииране на двата региона в приоритетни области, като социално сближаване, регионални политики за сътрудничество, намаляване на равнището на бедност, неравенство, социална изолация и всяка форма на дискриминация.

  II. Базирано е на принципите на демокрацията, основните права на човека, насърчаването на устойчиво развитие, доброто управление и върховенство на закона.

  III. Със сключването му се предоставят нови възможности за диалог в области като борбата с наркотрафика, организираната престъпност, прането на пари и корупцията.

  IV. Също така със споразумението се установява Зона за свободна търговия. В хода на прилагането му споразумението ще освободи изцяло износителите на промишлени и рибни продукти от Европейския съюз за Централна Америка от заплащането на мита. Това отговаря на критериите на член XXIV (двадесет и четири) от ГАТТ за премахване на митата и другите ограничителни търговски разпоредби практически за цялата търговия между страните на споразумението.

  V. Част IV (търговия) от споразумението се прилага временно за Европейския съюз, Хондурас, Никарагуа и Панама от 1 август 2013г., за Ел Салвадор и Коста Рика – от 1 октомври 2013г., и за Гватемала – от 1 декември 2013г.

  VI. Не на последно място следва да се отбележи, че към момента документът е ратифициран от 22 страни – членки на Европейския съюз и от шестте държави от Централна Америка.

  В последвалата дискусия председателят на КЕВКЕФ, г-н Кристиан Вигенин, като отбеляза оттеглянето в последните години на Република България от региона на Централна Америка, попита какви биха били потенциалните ползи от такова споразумение, както и защо се е забавила толкова ратификацията от страна на България. Г-н Георгиев отговори, че търговията ще бъде най-сериозно облагодетелствана от това споразумение и потенциалните ползи са значителни. Той обясни също така, че причините за забавянето на ратификацията на споразумението са от технически характер и отбеляза, че има и други страни-членки на ЕС, които все още не са приключили ратификационните процедури.  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 6 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, № 702-02-11, внесен от Министерски съвет на 20.10.2017г.  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума