Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
15/01/2020, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на приоритетите на Хърватското председателство на Съвета на Европейския съюз от Н.Пр. г-жа Ясна Огняновац, извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия в България.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон, № 902-01-64, внесен от Министерския съвет на 02.12.2019 г.

3. Представяне, обсъждане и гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 902-01-63, внесен от Министерски съвет на 29.11.2019 г.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума