Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
04/03/2020, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз, съгласно чл. 118, ал. 3 от ПОДНС.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума