Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
03/06/2020, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на Министерство на икономиката във връзка с текущото състояние на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 г. в контекста на преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 5 март 2020 г.

3. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-48, внесен от Валентин Николов и група народни представители на 29 май 2020 г.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума