Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
10/06/2020, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на заместник министър-председателя, г-н Томислав Дончев във връзка с позицията на Република България по ревизираното предложение на Европейската комисия за Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. и постигнатия напредък при разработването на стратегическите и програмните документи на България за управление на средствата от Европейския съюз за новия програмен период 2021-2027 г.

2. Разглеждане и приемане на Годишен доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове за 2019 г. относно постигнатия напредък по програмите, съфинансирани със средствата на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство за програмен период 2014-2020 г. (по данни към 31 декември 2019 г.)

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума