Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
01/07/2020, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на Министерство на земеделието, храните и горите във връзка с текущото състояние и напредъка при реализацията на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., както и напредъка по подготовката на двете програми за периода 2021-2027 г.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума