Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
21/03/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на Министерството на образованието и науката във връзка с текущото състояние и напредъка при реализацията на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

2. Изслушване на ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите и ръководството на Държавен фонд „Земеделие” във връзка с текущото състояние и напредъка по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума