Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
28/03/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на г-жа Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 за напредъка по реализацията на приоритетите на Българското председателство.

2. Представяне на Доклад за изпълнението на План за действие за 2017 г. и План за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, както и отчет по изпълнението му към 28 февруари 2018 г.

3. Разглеждане и приемане на Годишен доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове за 2017 г. относно постигнатия напредък по програмите, съфинансирани със средствата на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство за програмен период 2014-2020 г. (по данни към 31 декември 2017 г.).

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума