Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
30/11/2018, 10:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на министъра на правосъдието Цецка Цачева във връзка с Доклада на Европейската комисия за оценка на напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.

2. Изслушване на ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.).

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума