Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
13/03/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на Годишен доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове за 2018 г. относно постигнатия напредък по програмите, съфинансирани със средствата на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство за програмен период 2014-2020 г. (по данни към 31 декември 2018 г.).

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума