Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
10/07/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на приоритетите на Финландското председателство на Съвета на Европейския съюз от Н.Пр. г-жа Пайви Блинникка, извънреден и пълномощен посланик на Република Финландия в България.

2. Второ обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

3. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-33, внесен от Министерски съвет на 25.06.2019 г.

4. Изслушване на ръководството на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума