Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
14/01/2021, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари,№ 002-01-73, внесен от Министерски съвет на 29.12.2020 г. - първо гласуване;
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30.12.2020 г. – първо гласуване;
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума