Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
01/11/2017 първо гласуване


  Д О К Л А Д
  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017г.
  На свое заседание, проведено на 01.11.2017 г., Комисията по политиките за българите в чужбина обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г. в частта му за политиките към българите в чужбина.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на външните работи: Тодор Стоянов – заместник-министър, Елена Шекерлетова – постоянен секретат и Жасмина Ананиева – директор на дирекция „Бюджет и финанси“; от Министерството на образованието и науката: Борис Шейкин – главен експерт в дирекция „Образование зад граница и училищна мрежа“ и Ваня Балчева - главен експерт в дирекция „Образование зад граница и училищна мрежа“; от Министерство на финансите – Ивайло Танев – главен експерт в дирекция „Държавни разходи“; от Държавна агенция за българите в чужбина: Красимир Томов – главен секретар и Дилайла Михайлова - експерт.
  Проектобюджетът на Министерство на външните работи беше представен от г-н Стоянов, който заяви, че предстои увеличаване на изнесените консулски дни и намаляване на административната тежест на сънародниците ни в чужбина.
  От Министерството на финансите г-н Ивайло Танев обобщи информацията относно проектобюджета в частта му, касаеща политиката към българите в чужбина и съобщи, че бюджета на ДАБЧ ще остане непроменен.
  Проектобюджетът на Министерство на образованието и науката беше представен от г-жа Ваня Балчева, която подчерта, че за българските общности в чужбина са предвидени бюджетни средства в размер на 13 169 177 лв.
  От Държавната агенция за българите в чужбина г-н Красимир Томов, поясни, че са необходими допълнителни 10 щатни бройки.
  В хода на дискусията председателя на Комисията и народните представители обсъдиха въпросите за осигуряването на средства за програмата за подпомагане на българските организации и медии в чужбина.
  След проведената дискусия, Комисията по политиките за българите в чужбина с 9 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 1 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 702-01-38, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2017 г.

  АНДОН ДОНЧЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИКИТЕ
  ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
  Форма за търсене
  Ключова дума