Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
17/07/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 29.06.2018г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА

  Д О К Л А Д
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 29.06.2018г.
  На свое редовно заседание, проведено на 17 юли 2018г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 29.06.2018 г.
  На заседанието присъстваха представители на заинтересованите юридически лица.
  Законопроектът предлага да се въведе промяна в приложимата акцизна ставка за облагане на „нагреваемо тютюнево изделие“, с цел изравняването с тази на цигарите. В сила от 1 януари 2018 г. в чл. 12а от Закона за акцизите и данъчните складове е въведено определение за „нагреваемо тютюнево изделие“, а с разпоредбата на чл. 38, ал. 2 за него се определя акцизна ставка в размер на 152 лв. за килограм, като за една кутия нагреваеми тютюневи изделия е 0, 93 лв. За сравнение, ако за тези нагреваеми тютюневи изделия се прилага акцизната ставка за цигарите, то размерът на акциза ще бъде 3, 54 лв. за кутия.
  Проектозаконът цели гарантиране на приходи в бюджета от акцизи, предвид увеличаването на пазарния дял на нагреваемите тютюневи изделия. Предлага се и промяна в чл. 64, ал. 1 на ЗАДС, като за бира, която е в опаковки над 5 литра се въвежда задължение за облепване с бандерол, за да се оптимизира контрола по отношение продажбите на бира. С преходните и заключителни разпоредби се предлага изменението на акцизната ставка за нагреваеми тютюневи изделия да влезе в сила от 1 октомври 2018 г., а по отношение на въвеждането на бандерол за бира, бутилирана в опаковки над 5 литра - от 1 януари 2019г.
  В проведената дискусия, членовете на Комисията изказаха принципната си подкрепа за законопроекта и се запознаха с мнението на засегнатите организации. Представителите на заинтересованите лица изразиха несъгласие със законопроекта, предвид драстичното повишаване на акциза на нагреваемите тютюневи изделия спрямо облагането им в другите страни от ЕС. Те обърнаха внимание на факта, че системата за акцизното облагане на цигарите (на къс) е неприложима за тези тютюневи изделия. Същите се предлагат в различни форми - късове, тубички, капсули или насипен тютюн за нагряване, при което общият консуматив е тютюнът и смятат, че данъчната основа трябва да е теглото на тютюневата смес. Всяка друга данъчна основа би нарушила равнопоставеността на различните видове нагреваеми тютюневи изделия и би довела до заобикаляне на данъчното законодателство. Народните представители отбелязаха, че при по-нататъшното обсъждане на проектозакона, трябва да се вземат предвид бележките на заинтересованите лица и да се направят съответните промени в него.
  Отношение по представения законопроект взеха народните представители: Дора Христова, Калин Василев, Димитър Аврамов, Денчо Бояджиев и Емил Димитров.
  След направеното обсъждане и проведеното гласуване: с 10 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 0 „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 29.06.2018г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
  НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ
  И БОРБА СЪС
  СИВАТА ИКОНОМИКА
  И КОНТРАБАНДАТА:

  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума