Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
12/03/2020, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
Дневен ред:

1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 05.03.2020г.- първо гласуване.

2. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, № 054-01-18, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 27.02.2020г.- първо гласуване.

3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума