Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
02/07/2020, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23 внесен от Министерски съвет на 23.06.2020г.- първо гласуване.

2. Разни
Форма за търсене
Ключова дума