Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
17/07/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата ще проведе съвместно заседание с Комисията по икономическа политика и туризъм и Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите при следния дневен ред:


1. Представяне, обсъждане и гласуване на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11 юли 2019 г.
2 . Разни.
Форма за търсене
Ключова дума