Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
18/07/2019, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
1. Представяне на проекти, свързани с борбата с нелегалната търговия с тютюневи изделия, от неправителствени организации. Представяне и дискусия на предложения за последващи законови мерки (част от проектите), които да осигурят оптимизиране и подобрение на съществуващата нормативна база. - Катедра „Национална и регионална сигурност“ към Университет за национално и световно стопанство, „Институт за пазарна икономика“ и „Център за изследване на демокрацията“.
2. Дискусия с компаниите, част от “Инициативата за борба с незаконната търговия“.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума