Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз
19 народни представители към дата
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА
ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ