Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите
0 народни представители към дата
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ