Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" АД на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" АД
6 народни представители към дата
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
РОСЕН ЖИВКОВ ИВАНОВ