Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г.
0 народни представители към дата
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК