Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
14/12/2001 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 154-01-83/11.12.2001 г.
  за изменение на Закона за занаятите,
  внесен от Валери Димитров
  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 154-01-83/11.12.2001 г.
  за изменение на Закона за занаятите,
  внесен от Валери Димитров
  На извънредното заседание, проведено на 13 декември 2001 г., Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за изменение на Закона за занаятите, внесен от Валери Димитров.
  Законопроектът предлага удължаване на срока, в рамките на който е предвидена възможност лицата, които към момента на влизане в сила на Закона за занаятите извършват дейност, посочена в списъка на занаятите, да подадат документи за вписване в регистъра на занаятчиите. По този начин този срок се приравнява към срока по § 4, ал. 1 от Закона за занаятите, в рамките на който лицата могат да бъдат вписани в регистъра на майсторите.
  Уеднаквяването на сроковете по регистрация на майсторите и занаятчиите ще даде допълнителна възможност на нерегистриралите се занаятчии да го направят, ще изравни сроковете на регистрация по право и ще даде възможност за по-нататъшното прилагане на закона и създаването на регионалните занаятчийски камари.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение на Закона за занаятите, внесен от Валери Димитров.
  13 декември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума