Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
01/08/2002 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ

  по законопроект № 254-01-63/17.07.2002 г.
  за изменение и допълнение на Закона за приватизация и
  следприватизационен контрол,
  внесен от Благовест Сендов и група народни представители и
  по законопроект № 254-01-71/26.07.2002 г.
  за изменение и допълнение на Закона за приватизация и
  следприватизационен контрол,
  внесен от Владимир Дончев и група народни представители
  СТАНОВИЩЕ

  по законопроект № 254-01-63/17.07.2002 г.
  за изменение и допълнение на Закона за приватизация и
  следприватизационен контрол,
  внесен от Благовест Сендов и група народни представители и
  по законопроект № 254-01-71/26.07.2002 г.
  за изменение и допълнение на Закона за приватизация и
  следприватизационен контрол,
  внесен от Владимир Дончев и група народни представители
  На редовното заседание, проведено на 31 юли 2002 г., с участието на представители на вносителите и представители на Министерството на икономиката, Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Благовест Христов Сендов и група народни представители, и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Владимир Михайлов Дончев и група народни представители.
  Внасянето и на двата законопроекта е израз на разбирането на народните представители за важността и стратегическото значение на Пловдивския панаир, който е национална ценност. В своята 120-годишна история той се е превърнал в най-важното средище на балкански полуостров за срещи на бизнеса от Европа и целия свят. Развитието и приватизацията на “Международен панаир - Пловдив” - АД трябва да се извърши на основата на цялостна стратегия, съобразена е европейската и световна практика в тази област и общественото мнение, която да запази функциите на панаира.
  След проведената дискусия Комисията по икономическата политика единодушно предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Благовест Христов Сендов и група народни представители, и законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Владимир Михайлов Дончев и група народни представители.
  31 юли 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума