Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
01/08/2002 първо гласуване

  Консолидиран проект
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
  ПРИВАТИЗАЦИЯТА И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ
  Консолидиран проект
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
  ПРИВАТИЗАЦИЯТА И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ


  Параграф единствен В "Приложение" към чл. 3 ал. 1
  "Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях" към IX. Министерство на икономиката, се добавя:
  7. "Международен панаир-Пловдив" АД, Пловдив, до приемане на стратегия за развитието и приватизацията му.
  1 август 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума