Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
11/07/2003 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ

  по законопроект № 354-01-30/22.05.2003 г.
  за изменение и допълнение на Закона за концесиите,
  внесен от Мирослав Севлиевски и група народни представители
  СТАНОВИЩЕ

  по законопроект № 354-01-30/22.05.2003 г.
  за изменение и допълнение на Закона за концесиите,
  внесен от Мирослав Севлиевски и група народни представители

  На заседанието, проведено на 9 юли 2003 г., с участието на
  вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа
  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите,
  внесен от Мирослав Севлиевски и група народни представители.
  Законопроектът цели създаване на правен режим, който да осигури
  възможност за предоставяне на пълна, достоверна и достъпна информация
  за целия процес на избор на концесионер и определяне на съществените
  параметри на концесията. Министърът, който сключва концесионния
  договор, се задължава да публикува в “Държавен вестник” най-
  съществените с оглед защитата на обществения интерес параметри на
  концесионния договор. От друга страна, информацията, съдържаща се в
  Националния концесионен регистър, ще стане публична, което ще
  осигури възможност за упражняване на обществен контрол и ще повиши
  нивото на прозрачност и обективност на процедурата по предоставяне на
  концесии.
  В дискусията по законопроекта бяха поставени въпросите за
  необходимостта от балансиране на законовата и подзаконовата уредба и
  бяха направени предложения за уреждане на концесионния регистър на
  законово ниво и разширяване на законовата уредба за сметка на
  подзаконовия режим.
  След проведеното обсъждане Комисията по икономическата
  политика единодушно предлага на Народното събрание да приеме на
  първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
  концесиите.
  9 юли 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума