Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
13/11/2001 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за
  акцизите № 102-01-14/ 1.11.2001 г., внесен от Министерския съвет и
  № 154-01-71/ 05.11.2001 г., внесен от н.п. Камен Влахов
  ДОКЛАД
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за
  акцизите № 102-01-14/ 1.11.2001 г., внесен от Министерския съвет и
  № 154-01-71/ 05.11.2001 г., внесен от н.п. Камен Влахов
  На заседания, проведени на 6 и 8 ноември 2001 г., Комисията
  по бюджет и финанси обсъди законопроектите за изменение и
  допълнение на Закона за акцизите, внесени от Министерския съвет и от
  н.п. Камен Влахов.
  Законопроектът, внесен от Министерския съвет беше
  представен от министъра на финансите Милен Велчев и от заместник-
  министъра на финансите Атанас Кацарчев.
  1. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за
  акцизите, внесен от Министерския съвет предвижда:
  1. Премахване бандеролът за виното.
  2. Въвежда се използването на бандероли за кафе и за акцизни
  стоки, предназначени за износ и duty free. Във връзка с въвеждането на
  бандероли за кафето се преминава от облагане като процент от
  стойността към облагане по професионални единици, които могат да
  бъдат от 1 кг. Платен акциз за зелено кафе, вложено в производство, ще
  се възстановява.
  3. Преминава се към единно облагане на бирата.
  4. Увеличава се размерът на акциза за цигарите. Предвижда се
  разграничаване в облагането на акциза за пури и пурети, като акциза за
  пурети се намалява до десет пъти, а за пури - два пъти.
  5. Въвежда се облагане на всички средни масла.
  6. Въвежда се облагане на всички тежки горива и котелни
  горива.
  7. Регламентира се възможност за освобождаване от акциз или
  възстановяването на вече платен акциз по повод придобиването на
  горива, когато такова освобождаване или възстановяване е предвидено
  по силата на международни договори, спогодби и конвенции, по които
  Република България е страна.

  При обсъждането беше направено предложение за увеличение
  на акциза за цигарите, с цел намаляване на тютюнопушеното. Това
  предложение не беше подкрепено от всички народни представители.
  Дискусия предизвика предложението за забрана на продажбата
  на насипно кафе. Народните представители решиха да бъде създадена
  работна група с представители на Комисията по бюджет и финанси и
  Комисията по икономическа политика, Министерството на финансите и
  Асоциацията на вносителите и производителите на кафе, която да се
  запознае с европейските директиви и да бъде взето решение дали да се
  пристъпи към тази забрана.
  2. Законопроектът, внесен от н.п. Камен Влахов цели:
  Увеличаване на приходите от хазартни игри в бюджета и
  пресичане на възможността за превратно тълкуване на начина за
  определяна на дължимия акциз. Предлага се дължимият акциз да се
  определя на база на всички игрални съоръжения, за които има издадени
  разрешения и са вписани в тях.
  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със
  следните резултати:
  1. По законопроекта на Министерски съвет - “За” - 10 народни
  представители, “Против” - 1, без “Въздържали се”.
  2. По законопроекта на н.п. Камен Влахов - “За” - 11 народни
  представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гласуването Комисията по бюджет и финанси
  предлага на Народното събрание:
  Да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и
  допълнение на Закона за акцизите, внесен от Министерския съвет и
  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите, внесен
  от н.п. Камен Влахов, като за второ четене законопроектите да бъдат
  обединени в един.
  София, 12 ноември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума