Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
0 народни представители към дата
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
АТАНАС ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
МИЛЕНА КОСТОВА ПАУНОВА
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
СТОЯН ИЛИЕВ КУШЛЕВ
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ