Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
27/10/2004 първо гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, № 454-01-115, внесен от Станимир Илчев, Надежда Михайлова, Асен Агов,Мирослав Севлиевски, Сергей Станишев, Анастасия Димитрова-Мозер и Ахмед Доган.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, № 454-01-115, внесен от Станимир Илчев, Надежда Михайлова, Асен Агов, Мирослав Севлиевски, Сергей Станишев, Анастасия Димитрова-Мозер и Ахмед Доган.
  На заседание, проведено на 27.10.2004 г.. Комисията по правни въпроси обсъди на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, № 454-01-115, внесен от Станимир Илчев, Надежда Михайлова, Асен Агов, Мирослав Севлиевски, Сергей
  Станишев, Анастасия Димитрова-Мозер и Ахмед Доган.
  Към мотивите на законопроекта е посочено, че промяната е продиктувана от особения статут, който ползването на дипломатически паспорт предоставя и от необходимостта от законова уредба с оглед стабилността при регламентирането на тези обществени отношения. В чл. 38 ал. 1 на този закон се предлага изчерпателен списък на категориите лице, които имат право да получат дипломатически паспорт, като също така се допълва и крагът на лицата, на които се издава, служебен паспорт. При проведената дискусия се изказаха народните представители Л. Корнезов, Я. Стоилов, Е. Масева и Ан. Мингова, които изразиха принципна подкрепа на законопроекта, като същевременно поставиха и някои въпроси с оглед подобряване на текстовете.
  Бяха поставени следните въпроси относно:
  1. кръга на лицата, които имат право да ползват дипломатически паспорт и след изтичане на пълномощията им;
  2. нуждата от преходна разпоредба, уреждаща действието на издадени дипломатически паспорти на основание на обявената за нищожна от ВАС наредба на Министерския съвет;
  3. липсата на синхрон с ранговете в държавния протокол във вр. с предлаганото приравняване на статута на някои категории лица - например съотношението мужду народните представители и заместник-министри;
  4. спорността на предлаганата привилагия за семействата на оправомощените лица по съображение, че предоставянето на дипломатически паспорти е с оглед служебното им качество: - ‘ ^


  2
  5. необходимостта още по-изчерпателно в закона да се посочи кръга на лицата, на които могат да се издават служебни паспорти;
  6. вида на паспорта -дипломатически или служебен, на който следва да имат право областните управители.
  В резултата на дискусията и проведеното гласуване Комисията реши единодушно - с 16 гласа «за» да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, № 454-01-115, внесен от Станимир Илчев, Надежда Михайлова, Асен Агов, Мирослав Севлиевски, Сергей Станишев, Анастасия Димитрова-Мозер и Ахмед Доган.
  Форма за търсене
  Ключова дума