Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
05/05/2005, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 554-01-56, внесен от Станимир Илчев и група народни представители.
2. Проект за Правилник за организацията и дейността на омбудсмана, № 539-00-43, внесен от Гиньо Ганев – Омбудсман на РБ.
3. Законопроект за ратифициране на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г. и на Протокола от 1996 г.за изменение на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г., № 502-02-32, внесен от Министерския съвет.
Форма за търсене
Ключова дума